Cadangan Aktiviti / Program Tahun 2018

NO. AKTIVITI / PROGRAM KELOLAAN / TINDAKAN CATATAN
1 Ceramah / Taklimat / Kuliah Melayu Islam Beraja Agensi berkenaan & Sekretariat MTMIB Sepanjang tahun
2 Muzakarah Nilai-nilai Kebruneian dalam konteks Konsep Melayu Islam Beraja Agensi berkenaan & Sekretariat MTMIB Sepanjang tahun
3 Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja bagi Pegawai-pegawai Kerajaan Jabatan Perkhidmatan Awam & Sekretariat MTMIB 2 kali setahun
4 Program Melayu Islam Beraja dan Sistem Pentadbiran Negara bagi Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) Bahagian Khidmat Bakti Negara & Sekretariat MTMIB 2 kali setahun
5 Bengkel dan Peperiksaan Melayu Islam Beraja bagi Penghulu dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri & Sekretariat MTMIB 1 kali setahun
6 Penerbitan Artikel Melayu Islam Beraja Jabatan Penerangan, Brunei Press Sdn Bhd & Sekretariat MTMIB 2 buah artikel sebulan
7 Mesyuarat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja Sekretariat MTMIB Tertakluk
8 Persidangan / Seminar / Ceramah di dalam dan luar negara Agensi berkenaan & Sekretariat MTMIB Tertakluk

Leave a Reply